логин  ( 646 Регистрираните потребители)
Прессъобщение   |   РЕЧНИК
Untitled Document
AGRICONS – Виртуален пазар за хранително-вкусовата промишленост и строителството
модерен инструмент за подкрепа на съвместното развитие на бизнеса в областта на граничния Румъния България
 

•  Проектът се финансира по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013, Приоритетна не. 3 „Икономическо и социално развитие”, Област на интервенция 3.1. „Подкрепа за бизнес сътрудничество в трансграничния регион и за насърчаване на регионалния образ и идентичност”
•  Период на изпълнение:  март 2013 – юни 2014

Партньори в проекта
  • Румънска асоциация за електронни и Software Industry Олтения Branch - Водещ партньор;
  • Национален център за информационно обслужване Плевен;
  • Агенция за регионално развитие и Бизнес център 2000 Монтана;
  • Търговско-промишлена палата Видин;
  • Местните работодатели Асоциация за малки и средни предприятия Калафат.
Цели на проекта

 Обща цел : укрепване на икономическото развитие на граничния район румънско-българския чрез използване на конкурентните предимства в областта на агробизнеса и строителство ;

Конкретна цел 1 : създаване на модерни инструменти за насърчаване на търговията и съвместни трансгранични бизнес ;

Конкретна цел 2 : повишаване на конкурентоспособността на дружествата от хранително-вкусовата промишленост и строителството обучението и маркетинга;