Autentificare  ( 644 Utilizatori inregistrati)
  
COMUNICAT DE PRESĂ   |   DICȚIONAR
Untitled Document

Proiectul „Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria”, cod proiect 16.4.2.076, ROBG-151, este finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4: O regiune calificată și inclusivă, Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă.

Perioada de implementare a proiectului: 27 iunie 2017 – 26 iunie 2019

Bugetul total al proiectului este de 477.030,23 euro.

Parteneri în cadrul proiectului:
 
* Asociaţia Română pentru Industria Electronică și Software, RO – Beneficiar Lider
* Asociația CONSTRUCT CLUSTER Oltenia, RO – Beneficiar  2
* Camera de Comerţ şi Industrie Vidin, BG – Beneficiar 3
* Centrul Național pentru Servicii de Informare Pleven, BG – Beneficiar 4

Grupul ţintă vizat de proiect este format din persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii în construcții, în special tineri, cetăţeni români şi bulgari din spaţiul transfrontalier, dar și din angajatori din domeniul construcțiilor care caută persoane doritoare să lucreze în acest domeniu și care să fie specializate la locul de muncă în vederea creșterii productivității muncii și scăderea migrării populației active.

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului

  1. Elaborarea unui studiu consolidat privind nevoile de calificare în domeniul construcţiilor din judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven din Bulgaria. Studiul va furniza informaţii asupra situaţiei actuale și va identifica, analiza și evalua cererile viitoare de oferte de muncă în sectorul construcțiilor. Această cercetare este un punct de plecare pentru identificarea  programelor de formare sau a nevoilor de calificare în domeniile legate de construcții și dezvoltare durabilă.
  2. Întâlniri de promovare a rezultatelor studiului cu reprezentanţi ai instituţiilor şi firmelor interesate din judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven din Bulgaria. La aceste întâlniri experţii care vor  realiza “Studiul privind cercetarea nevoilor de calificare în domeniul construcţiilor” vor prezenta rezultatele acestei cercetări. La aceste evenimente vor fi invitaţi tineri în căutarea unui loc de muncă, reprezentanţi ai oficiilor forţelor de muncă, ai liceelor cu profil de construcţii, universităţilor, întreprinderilor mici şi mijlocii.
  3. Elaborarea şi tipărirea unui dicţionar de termeni specifici din domeniul construcţiilor în limbile română-bulgară-engleză redactat cu scopul de a elimina barierele de limbă. Acesta va fi un instrument util pentru firmele de construcţii care vor colabora în spaţiul transfrontalier româno-bulgar sau cu partenerii străini. Dicţionarul multiplicat în 2000 de exemplare va fi distribuit gratuit persoanelor interesate şi va fi disponibil pe site-ul www.agricons-cbc.ro și la centrele de informare.
  4. Oganizarea de cursuri autorizate în România şi în Bulgaria. În urma realizării cercetării nevoilor de calificare în domeniul construcţiilor din judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven din Bulgaria, vor fi alese primele 3 calificări solicitate de reprezentanţii firmelor care  activează în acest domeniu. În acest sens vor fi organizate sesiuni de cursuri autorizate de pregătire în cele 3 calificări cu persoanele interesate să deprindă cunoştinţe teoretice şi practice și cele interesate să-şi găsească o slujbă în domeniul construcţiilor.
  5. Organizarea de stagii şi schimburi de experienţă în România şi Bulgaria la care vor participa 40 dintre absolvenţii sesiunilor de pregătire organizate în spaţiul transfrontalier al proiectului (20 din România şi 20 din Bulgaria). Acestea se vor concretiza  prin vizite  la firme de construcţii  unde participanţii  vor vedea cum pot pune în practică cunoştinţele dobândite şi se pot întâlni cu angajatorii în vederea găsirii unei slujbe.
  6. Crearea a 3 centre de informare şi consiliere pentru cei interesaţi de domeniul construcţiilor (1 centru în România şi 2 centre în Bulgaria). Aceste centre unde vor fi furnizate informaţii privind legislaţia pe piaţa muncii din România şi Bulgaria vor fi disponibile tuturor persoanelor interesate să se califice în acest domeniu.
  7. Organizarea a 4 târguri de locuri de muncă pentru solicitanţii de locuri de muncă din zona transfrontalieră a proiectului (judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi în România şi districtele Vidin-Montana și Vratsa-Pleven din Bulgaria). Fiecare dintre târgurile de locuri de muncă (2 în România şi 2 în Bulgaria) va reuni 20 de angajatori (10 din Bulgaria şi 10 din România) şi va fi disponibil  tuturor persoanelor interesate: şomeri, persoane care doresc să îşi schimbe locul de muncă, precum și reprezentanţilor mass media, autorităţilor publice, ONG-lor, etc.
  8. Campanie de informare şi publicitate în mass-media (TV, radio, on-line), conferințe de presă, realizarea unui film pentru promovarea activităţilor proiectului şi realizarea de materiale promoţionale.

Rezultate obtinute la sfarsitul proiectului:
 
1 Studiu consolidat privind cercetarea nevoilor de calificare în domeniul construcţiilor, în judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven din Bulgaria.
4 Sesiuni a câte 3 cursuri autorizate pentru grupurile ţintă (2 sesiuni a câte 3 cursuri autorizate de pregătire în România  şi câte 1 sesiune a câte 3 cursuri autorizate în fiecare din districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven în Bulgaria).
4 Stagii şi schimburi de experienţă în România şi Bulgaria.
1 Portal actualizat cu informaţii noi (www.agricons-cbc.ro).
4 Târguri de locuri de muncă pentru solicitanţii de locuri de muncă din zona transfrontalieră a proiectului (judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin, Montana, Vraca, Pleven din Bulgaria).