Autentificare  ( 646 Utilizatori inregistrati)
  
COMUNICAT DE PRESĂ   |   DICȚIONAR
Untitled Document

Conferință de presă finală la Craiova: Alternative 383 « AltoMedia

Film in domeniul construcțiilor: Alternative 377 « AltoMedia

 

Proiectul „Dezvoltarea pieței comune a forței de muncă și a mobilității forței de muncă în domeniul construcțiilor din zona transfrontalieră România-Bulgaria”, cod proiect 16.4.2.076, ROBG-151, este finanţat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, Axa prioritară nr. 4: O regiune calificată și inclusivă, Obiectivul specific 4.1: Încurajarea integrării zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea forței de muncă.

Perioada de implementare a proiectului: 27 iunie 2017 – 26 iunie 2019

Bugetul total al proiectului este de 477.030,23 euro.

Parteneri în cadrul proiectului:
 
* Asociaţia Română pentru Industria Electronică și Software, RO – Beneficiar Lider
* Asociația CONSTRUCT CLUSTER Oltenia, RO – Beneficiar  2
* Camera de Comerţ şi Industrie Vidin, BG – Beneficiar 3
* Centrul Național pentru Servicii de Informare Pleven, BG – Beneficiar 4

Grupul ţintă vizat de proiect este format din persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pe piața muncii în construcții, în special tineri, cetăţeni români şi bulgari din spaţiul transfrontalier, dar și din angajatori din domeniul construcțiilor care caută persoane doritoare să lucreze în acest domeniu și care să fie specializate la locul de muncă în vederea creșterii productivității muncii și scăderea migrării populației active.

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul proiectului

 1. Elaborarea unui studiu consolidat privind nevoile de calificare în domeniul construcţiilor din judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven din Bulgaria. Studiul va furniza informaţii asupra situaţiei actuale și va identifica, analiza și evalua cererile viitoare de oferte de muncă în sectorul construcțiilor. Această cercetare este un punct de plecare pentru identificarea  programelor de formare sau a nevoilor de calificare în domeniile legate de construcții și dezvoltare durabilă.
 2. Întâlniri de promovare a rezultatelor studiului cu reprezentanţi ai instituţiilor şi firmelor interesate din judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven din Bulgaria. La aceste întâlniri experţii care vor  realiza “Studiul privind cercetarea nevoilor de calificare în domeniul construcţiilor” vor prezenta rezultatele acestei cercetări. La aceste evenimente vor fi invitaţi tineri în căutarea unui loc de muncă, reprezentanţi ai oficiilor forţelor de muncă, ai liceelor cu profil de construcţii, universităţilor, întreprinderilor mici şi mijlocii.
 3. Elaborarea şi tipărirea unui dicţionar de termeni specifici din domeniul construcţiilor în limbile română-bulgară-engleză redactat cu scopul de a elimina barierele de limbă. Acesta va fi un instrument util pentru firmele de construcţii care vor colabora în spaţiul transfrontalier româno-bulgar sau cu partenerii străini. Dicţionarul multiplicat în 2000 de exemplare va fi distribuit gratuit persoanelor interesate şi va fi disponibil pe site-ul www.agricons-cbc.ro și la centrele de informare.
 4. Oganizarea de cursuri autorizate în România şi în Bulgaria. În urma realizării cercetării nevoilor de calificare în domeniul construcţiilor din judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven din Bulgaria, vor fi alese primele 3 calificări solicitate de reprezentanţii firmelor care  activează în acest domeniu. În acest sens vor fi organizate sesiuni de cursuri autorizate de pregătire în cele 3 calificări cu persoanele interesate să deprindă cunoştinţe teoretice şi practice și cele interesate să-şi găsească o slujbă în domeniul construcţiilor.
 5. Organizarea de stagii şi schimburi de experienţă în România şi Bulgaria la care vor participa 40 dintre absolvenţii sesiunilor de pregătire organizate în spaţiul transfrontalier al proiectului (20 din România şi 20 din Bulgaria). Acestea se vor concretiza  prin vizite  la firme de construcţii  unde participanţii  vor vedea cum pot pune în practică cunoştinţele dobândite şi se pot întâlni cu angajatorii în vederea găsirii unei slujbe.
 6. Crearea a 3 centre de informare şi consiliere pentru cei interesaţi de domeniul construcţiilor (1 centru în România şi 2 centre în Bulgaria). Aceste centre unde vor fi furnizate informaţii privind legislaţia pe piaţa muncii din România şi Bulgaria vor fi disponibile tuturor persoanelor interesate să se califice în acest domeniu.
 7. Organizarea a 4 târguri de locuri de muncă pentru solicitanţii de locuri de muncă din zona transfrontalieră a proiectului (judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi în România şi districtele Vidin-Montana și Vratsa-Pleven din Bulgaria). Fiecare dintre târgurile de locuri de muncă (2 în România şi 2 în Bulgaria) va reuni 20 de angajatori (10 din Bulgaria şi 10 din România) şi va fi disponibil  tuturor persoanelor interesate: şomeri, persoane care doresc să îşi schimbe locul de muncă, precum și reprezentanţilor mass media, autorităţilor publice, ONG-lor, etc.
 8. Campanie de informare şi publicitate în mass-media (TV, radio, on-line), conferințe de presă, realizarea unui film pentru promovarea activităţilor proiectului şi realizarea de materiale promoţionale.

Rezultate obtinute la sfarsitul proiectului:
 
1 Studiu consolidat privind cercetarea nevoilor de calificare în domeniul construcţiilor, în judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven din Bulgaria.
4 Sesiuni a câte 3 cursuri autorizate pentru grupurile ţintă (2 sesiuni a câte 3 cursuri autorizate de pregătire în România  şi câte 1 sesiune a câte 3 cursuri autorizate în fiecare din districtele Vidin-Montana și Vraca-Pleven în Bulgaria).
4 Stagii şi schimburi de experienţă în România şi Bulgaria.
1 Portal actualizat cu informaţii noi (www.agricons-cbc.ro).
4 Târguri de locuri de muncă pentru solicitanţii de locuri de muncă din zona transfrontalieră a proiectului (judeţele Dolj, Olt, Mehedinţi din România şi districtele Vidin, Montana, Vraca, Pleven din Bulgaria).

 

Centrele infiintate in cadrul proiectului Joint Construct, ROBG-151, au urmatoarele date de contact:

1. Centrul de informare si consiliere in domeniul constructiilor din Craiova, Romania
Address: Romania, Dolj, Str. Calea București nr. 56, județul Dolj (la ieșirea din Craiova, pe drumul principal către Slatina).
Phone number: 004-0771574388
E-mail: info.constructiirobg@gmail.com
The responsible person: Laurentiu PARVAN

2. Centrul din Vidin, Bulgaria
Address: Bulgaria, Vidin, 19-21 "Tsar Alexander II" street, floor 1, at office of VDCCI. 
Phone number: 00359 94 600 556,
E-mail: office@vdcci.bg
The responsible person: Lazarinka Andreeva

3. Centrul din Pleven, Bulgaria
Address: Bulgaria, 5800 Pleven, 1 Vazrazhdane Sq., Office 201. 
Phone number: 00359 64 821033 
E-mail: nciobg@gmail.com
The responsible person: Diana Miteva

În cadrul celor trei Centre de informare si consiliere in domeniul constructiilor infiintate in Romania si in Bulgaria vor fi oferite:

 • informații tuturor persoanelor fizice romane si bulgare care doresc să se angajeze, califice, specializeze în domeniul construcțiilor din zona proiectului;
 • consiliere privind legislația muncii din partea unui inspector de resurse umane și pe baza unui soft legislativ actualizat;
 • toate datele rezultate din colaborarea acestui Centru cu toți factorii implicați pe piața muncii din domeniul construcțiilor din zona proiectului (instituțiile administrative locale, unitățile de învățământ, angajatorii, persoanele active în cadrul muncii);
 • informatii rezultate din colaborarea celor trei centre de informare si consiliere din Romania (regiunea Olt-Dolj-Mehedinti) si Bulgaria (regiunile Montana -Vidin, respectiv Vratsa – Pleven).

 

Adrese utile / Useful addresses:

In Romania:

Autoritatea Nationala pentru Calificari: https://www.edu.ro/ANC
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj 
Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 13 A
Nr. telefon: 0251.306.10, 0251.306.099
Nr. fax: 0351.401.557
E-mail: ajofm@dj.anofm.ro  
Pagina web: www.dolj.anofm.ro  

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Craiova 
Str. Eugeniu Carada nr. 13 A
Nr. telefon: 0251.306.100, 0251.306.099
Nr. fax: 0351.401.557
E-mail: ajofm@dj.anofm.ro  

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt 
Slatina, str. Prelungirea Crişan nr. 2
Nr. telefon:0249.438.595
Nr. fax: 0249.432.276
E-mail: ajofm@ot.anofm.ro  
Pagina web: www.olt.anofm.ro  

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Slatina
Str. Prelungirea Crişan nr. 2
Nr. telefon: 0249.438.595
Nr. fax: 0249.432.276
E-mail: ajofm@ot.anofm.ro  

Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caracal
Str. Nicolae Titulescu nr. 29
Nr. telefon: 0249.513.694
Nr. fax: 0249.432.276
E-mail: ajofm@ot.anofm.ro  
ALOFM Drobeta Tr. Severin
Drobeta Tr. Severin, B-dul Carol I nr 3
tel: 0252 319 029
fax: 0252 319 061
website: www.ajofmmehedinti.ro
email: ajofm@mh.anofm.ro

In Bulgaria:

ДБТ Видин
Населено място: гр. Видин
Пощенски код: 3700
Адрес: гр.Видин пл. Бдинци № 1
Телефон за информация: 094 601 385
Работно време: 8.30 - 17.00
Email: dbt-vidin@mbox.contact.bg
Директор
Име: Иван Иванов

 

ДБТ Белоградчик
Населено място: гр. Белоградчик
Пощенски код: 3900
Адрес: ул. "В. Левски" 1
Телефон за информация: 0936 / 55467
Работно време: 8.30 - 17.00
Email: bt501@mbox.contact.bg
Директор
Име: Ангел Георгиев

ДБТ Кула
Населено място: гр. Кула
Пощенски код: 3800
Адрес: ул. "Възраждане" 40
Телефон за информация: 0938/337 79
Работно време: 8.30 - 17.00
Email: dbt507@mbox.contact.bg
Директор
Име: Галя Пенчева Недкова

https://www.navet.government.bg/bg/registar-na-tsentrovete-za-profesiona/ - link catre registrul national de centre, care ofera formare profesionala (link to the national register of centers, which offers professional training)
National Agency for Vocational education and Training which issued the certificates:
https://www.navet.government.bg/ 

National employment agency:
https://www.az.government.bg/