Autentificare  ( 646 Utilizatori inregistrati)
  
COMUNICAT DE PRESĂ   |   DICȚIONAR

DREPT LA REPLICĂ    
recent raport al Curții de Conturi despre activitatea administrației centrale a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și a instituțiilor publice deconcentrate aflate în subordinea Ministerului, pentru corecta informare a publicului, suntem în măsură să facem câteva precizări punctuale.
 • În materialul de presă publicat online se face referire la faptul că ,,4,4 milioane de lei au fost cheltuiti aiurea pe rachete antigrindină, atat în mandatul actualului ministru al agriculturii dar şi în anii trecuţi’’.

Dotarea cu mijloace de intervenție împotriva căderilor de grindină este reglementată atât de norme tehnice de exploatare cât și de prevederile Legii 173/2008 privind intervențiile active în atmosferă.

Stabilirea necesarului de rachete utilizate în activitățile de combatere a căderilor de grindină se face conform prevederilor tehnologice, astfel:

 • O unitate de foc are în compunere 60 de rachete în următoarea structura 48 rachete RAG 96 și 12 rachete RAG 96S:
  • la începutul sezonului de combatere (aprilie) trebuie sa existe în stoc, în fiecare PL, o cantitate de rachete care sa asigure primele 2-4 acțiuni de combatere a grindinei: min 24 buc RAG 96/PL și min 8 buc RAG 96S/PL;
  • la sfârșitul sezonului de combatere (până în ultima zi, 30 septembrie) trebuie să rămână o cantitate minimă de rachete pentru 2-3 acțiuni: min 24 buc RAG 96/PL și min 8 buc RAG 96S/PL

Aceste aspecte au fost prezentate consilierilor Curții de Conturi de către specialiștii Direcției Antigrindină, fapt pentru care în Decizia Curții de Conturi pentru activitatea MADR din anul 2012, nu sunt cuprinse recomandări cu privire la această constatare.

 • În materialul de presă publicat online se precizează că nu a fost înregistrată în evidența contabilă a Ministerului suma totală de 19.084 mii lei.

Suma înregistrată în evidența contabilă aferentă celor doi debitori la care face referire materialul Curții de Conturi a fost de 16.570.904,22 lei sumă care, în timpul controlului s-a actualizat cu dobândă, procedura de recuperare a acestor debite desfășurandu-se în tot acest timp, astfel încât, la momentul actual, agenții economici aflându-se în insolvență, MADR s-a înscris la masa credală pentru recuperarea debitelor.

 • În materialul de presă publicat online se precizează că se evidențiază in contul ,,Sume de primit de la Comisia Europeană (CE), Fonduri pentru Agricultură și alte fonduri’’ a unui sold debitor de 3.521.014 mii lei.

Soldul contului reflectă sumele de primit de la CE aferente tuturor fondurilor gestionate de MADR. S-a analizat soldul contului, s-au corectat diferențele de curs valutar aferente anilor anteriori (2007-2010)  provenite din înregistrarea valorii în lei a sumelor  primite de la CE la alt curs valutar decât cel corect. De asemenea, în urma punctajului efectuat cu Direcția pentru Coordonarea Agențiilor de Plățis-au înregistrat în contabilitate corecțiile aplicate de CE care nu au fost înregistrate până la decembrie 2012. După efetuarea tuturor înregistrărilor contabile, suma aflată în soldul contului reflectă sumele cuprinse în declarațiile de cheltuieli depuse la CE și neîncasate la ianuarie 2013.

 • În materialul de presă publicat online se precizează că a fost menținută nelegal, în soldul contului ”Decontări din operații în curs de clarificare” suma de 37,051 mii lei.

Suma de 31.274 mii lei suma reprezintă sume necertificate la plata de catre organismele de certificare aferente FEGA, FEADR si FEP, și care au fost înregistrate conform monografiei contabile aprobate de MFP,diferența de 5.777 mii lei fiind clarificată în timpul misiunii de audit.

 • În materialul de presă publicat online se precizează că nu a fost inclusă în balanța de verificare aferentă anului 2012 valoarea activelor și pasivelor din balanța UMP MAKIS.

Necuprinderea în balanța de verificare a MADR - aparat central - a activității UMP MAKIS nu denaturează datele înregistrate în situațiile financiare ale MADR, bilanțul contabil și celelalte anexe ce compun situațiile financiare ale UMP MAKIS fiind centralizate în situațiile financiare consolidate ale MADR.

Pentru implementarea recomandărilor Curții de conturi s-a preluat în balanța MADR, începand cu luna octombrie 2013 activitatea UMP MAKIS.

 • În materialul de presă publicat online se precizează că MADR nu a stabilit cu exactitate și nu a întreprins măsuri pentru recuperarea de la Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate a sumelor achitate angajaților.

MADR a depus cereri de restituire a acestor sume și a făcut demersuri pentru recuperarea acestora. 

 • În materialul de presă publicat online se precizează că bugetul de stat a fost diminuat ca urmare a necalculării de penalități contractuale pentru diminuare defectuoasă a contractelor.

Așa cum rezultă și din Raportul  Curtii de Conturi valoarea penalizărilor rezultate din nerespectarea graficului de livrare a furnizorului rachetelor este de 235 lei, constată de Curtea de conturi ca fiind prejuduciu adus bugetului și facturată furnizorului în vederea recuperării sumei.

 • În materialul de presă publicat online se precizează că există neconcordanțe faptice și valorice între datele din evidența contabilă și cele din Anexa 3 a HG 1705/2006 pentru aprobarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
Urmare a reevaluarii activelor fixe corporale din domeniul public al statului aflate în administrarea MADR- aparat central, valoarea de inventar a acestora s-a modificat, aceste modificari nefiind operate în Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrat de Ministerul Finantelor Publice. Pentru actualizarea acestor valori s-a inițiat proiectul de Hotarare de Guvern în conformitate cu HG 1705/2009.

Sursa: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - http://www.madr.ro
 
Adaugat la: 2013-08-06 | Autor: Admin